Evakko

Sotasiirtolaisia merkitsevä evakko on johdos typistämällä muodostetusta vartalosta, joka on saatu verbistä evakuoida. Tämä sana on lainaa ruotsin verbistä evakuera, joka alkuaan perustuu latinan verbiin ēvakucuāre "tyhjentää". Suomen kirjakielessä verbi evakuoida on tullut käyttöön 1920-luvulla ja evakko on muodostettu 1940.

Lähde: Kaisa Häkkinen Nykysuomen etymologinen sanakirja.    

 

Paluu historia-valikkoon